Savivaldybei priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas