Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui

  • Titulinis
  • Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui
Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui

apva ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos logotipai nr1

Projekto pavadinimas

Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui Nr. ATP-AM-NPT01-0015

Projekto tikslas

Augant ekonomikai didėja komunalinių atliekų kiekiai, todėl Ukmergės rajono savivaldybės administracija siekia sukurti efektyviai veikiančią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą jos valdomoje teritorijoje. Vienas iš uždavinių – naudotų bešeimininkių padangų surinkimas. Kasmet naudotų padangų, kurios natūralioje gamtinėje aplinkoje praktiškai neyra, susikaupia vis daugiau. Siekiant apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą, užkertant kelią atliekų kaupimuisi, jų žalingam poveikiui, bei siekiant išvengti ekologinės nelaimės rajono teritorijoje, kasmet surenkamos iš atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir vežamos utilizuoti naudotos padangos.

2021 metais per 10 mėn. iš rajono teritorijos 106,05 t netinkamų naudoti padangų (74,14 t iki 1,18 m ir 31,91 t virš 1,18 m) transportuota iki atliekų naudotojo galutiniam sutvarkymui.

Šios priemonės metu numatoma sutvarkyti apie 100 t netinkamų naudoti padangų (iki 118 cm diametro ir 39 cm pločio) ir apie 45 t netinkamų naudoti stambiagabaričių padangų (didesnių kaip 118 cm diametro ir 39 cm pločio). Bendras kiekis - 145 t.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos aplinkosaugos fondo ir savivaldybės lėšos

Projekto vertė

5 801,00 Eur