Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

  • Titulinis
  • Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti
Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti
Projekto pavadinimas Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti Nr. ATP-AM-AST01-0025

Projekto vykdytojas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas

Šios priemonės tikslas - sudaryti savivaldybės gyventojams galimybę nemokamai ir saugiai atiduoti sutvarkymui asbesto atliekas. Siektinas rezultatas – savivaldybės aplinkos būklės gerinimas, aplinkos užteršimo pavojingomis asbesto atliekomis rizikos mažinimas, sveikesnės aplinkos kūrimas. Šios priemonės metu iš savivaldybės teritorijoje esančių namų ūkių planuojama surinkti apie 300 t. asbesto atliekų. Kiekis nustatytas pagal preliminarius duomenis surinktus iš gyventojų. Surinktas asbesto atliekas planuojama priduoti šalinimui į artimiausią sąvartyną.

Savo lėšomis savivaldybė iš gyventojų apvažiavimo būdu nemokamai renka asbesto atliekas nuo 2019 m. Per 2019 – 2020 m. iš gyventojų surinkta 416,32 t.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos aplinkosaugos fondas

Skirtas finansavimas

49 415,19  Eur