Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas

  • Titulinis
  • Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas
Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas

Projektas

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas Priemonė Nr.07.1.1-CPVA-R-305-01-0003 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“

Finansavimo šaltiniai

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo), Valstybės investicijų programos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Pagerinti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, interaktyvumą, padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

 

Siektini rezultatai

Projekto metu bus atliktas  bibliotekos pastato kapitalinis remontas  bei įsigyti reikalingi baldai ir įranga. Tikimasi, kad modernizavus ir naujų paslaugų teikimui pritaikius bibliotekos patalpas, paverčiant ją šiuolaikišku, gerai aprūpintu, patogiu, jaukiu, atviru inovatyvių paslaugų centru, ne tik išaugs teikiamų bibliotekos paslaugų kokybė ir įvairovė, bet ir padidės gyventojų užimtumo ir saviraiškos galimybės, sumažės socialinė atskirtis tarp įvairių visuomenės grupių, pagerės rajono įvaizdis, padidės investicinės aplinkos patrauklumas, tai skatins verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017-2019m.

Projekto vertė

1 180 tūkst. Eur

ES lėšos

600 tūkst.Eur

Valstybės investicijų programos lėšos

200 tūkst. Eur.

Savivaldybės lėšos

380 tūkst. Eur.

Asmuo kontaktams

Rima Boškevičienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus pavaduotoja Tel. 8 340 60343, el. paštas [email protected]