Jaunimo reikalų taryba

Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
  • Visuomeninė patariamoji institucija, skirta apjungti viešąjį, (jaunimo) nevyriausybinį sektorių.
  • Vieta jaunam žmogui susipažinti su valstybės valdymo „mechanizmu“, kelti probleminius klausimus, teikti problemos sprendimo siūlymus.
  • Galimybė atstovauti rajono jaunimą savivaldybėje.

Pirmininkas - Simonas Kalesnykas, Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas.

Pirmininko pavaduotojas - Dalius Varnas, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

Agnė Balčiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Edita Balžekienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradabiavimo koordinatorė;

Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;

Luka Kuzmaitė, Ukmergės Interact klubo prezidentė;

Benita Mockutė, Lietuvos moksleivių sąjungos Ukmergės mokinių savivaldų informavimo centro narė;

Ieva Rinkevičiūtė, Lietuvos moksleivių sąjungos Ukmergės mokinių savivaldų informavimo centro savanorė;

Miglė Sakalytė, jaunimo atstovė;

Aušrinė Stočkutė, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė.